Flytten går

hallskagardenFlyttar tillbaka

Efter att jag under en tid endast haft tillgång till en del av min lokal i Hallska Gården är Pappersverkstan nu på gång att återigen kunna förfoga över alla kvadratmetrarna.

Min hyresgäst, Johanna Linder, med sin retrobutik har varit en stor tillgång för Hallska Gården och Gränna. Jag önskar nu Johanna lycka till med fortsatt verksamhet i nya lokaler.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes